Aktuelles
Facebook
Volkstheater Hessen

Hibb der Bach un dribb der Bach
halte merr zesamme;
ehnder krieht die Welt de Krach
un geht uff in Flamme!

Unser edel hiesig Sprach
iwernuppt wie Lottche
selwersch noch de jingste Dag
un mecht kaa Bankrottche!